Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 84.

84 дрёма çırım дробилка техн. uwaqlağıç дробить sındırmaq (sındırırğa), uwaqlamaq (uwaqlarğa), parçalamaq (parçalarğa), yençmek (yençirge) дрова odun дрожать titremek (titrerge), qaltıramaq (qaltırarğa), dirillemek (dirillerge), seskenmek (seskenirge) (от страха) дрожжи açıtqı, maya дрожки yeñil araba дрозд qaratawuq, mayna дрофа duwadaq, toy друг dost, eş, eş-dost, refik; близкий ~ yaqın dost, sırdaş; задушевный ~ sırdaş; друзья dostlar; eşler; eş-dostlar; eş-öyür; сделать друзьями dostlaştırmaq (dostlaştırırğa); ~ на всю жизнь ömürlik yoldaş; закадычный (задушевный) ~ can dostu; ◊ ~ против друга qarşıdan-qarşığa; qarşılıqlı; расположенный ~ против друга qarşılıqlı; преданный ~ qanlı köylek yoldaş (букв. "друг по окровавленной рубашке") другой 1. başqa, başqaça, ğayrı; становиться (стать) другим başqalanmaq (başqalanırğa); ◊ это из другой оперы bu balıq başqa; другими словами başqaça aytqanda; совсем (совершенно, абсолютно) ~ bam-başqa; 2. özge дружба dostluq дружелюбие dostluq дружелюбно dostluqlı дружелюбный dostluq°, dostluqlı дружески dostluqlı, dostana, dostça, dostlarça дружеский dostluq°, dostluqlı, dostça, dostlarça, dostana, tatuw; дружеская связь (дружеское общение) ülfet дружественный dost°, dostluqlı, tatuw, dostana; дружественные страны dost ölkeler дружить dost bolmaq (bolurğa), dostluq etmek (eterge), yoldaş bolmaq (bolurğa), yoldaşlıq etmek (eterge) дружно 1. (сплочённо) birlikte, bir köñülden; 2. (по-дружески) dostça дружный tatuw дрыгать: ~ ногами tıpırçılamaq (tıpırçılarğa) дряблый salpa дрязги ğawğa дрянь maylap taşlasañ, it aşamaz (букв. "если даже смазать маслом и бросить, собака не станет есть") дряхлый köhne дуб emen, meşe, palıt дубина 1. sopa, çoqmar, soyıl, toqmaq; 2. nadan (невежда, тупица) дубинка sopa, soyıl дублировать qaytalamaq (qaytalarğa), tekrär etmek (eterge, qılmaq, qılırğa), tekrärlemek (tekrärlerge) дублироваться qaytalanmaq (qaytalanırğa), tekrär etilmek (etilerge, qılınmaq, qılınırğa), tekrärlenmek (tekrärlenirge) дубляж seslendirme дубняк emen ormanı (дубовый лес) дуга doğa, qaws дудка sıbızğı (свирель, флейта), düdük, qawal дума sağış, oy (мысль), fikir думать tüşünmek (tüşünerge), oylamaq (oylarğa), fikirleşmek (fikirleşerge), sağış etmek (eterge), sağışlamaq (sağışlarğa), sağınmaq (sağınırğa), oylap çığarmaq (çığarırğa) (некоторое время); ~ поверхностно yeñil oylamaq (oylarğa); я всю ночь думал gecesi bile oylap çıqtım; ошибочно ~ yañlış fikirleşmek (fikirleşerge); не долго думая köp tüşünmeyip; köp tüşünip oturmayıp; думаю (надо думать) bolsa kerek (вводное слово) дуновение esew (esme) дупло quwuş дурак ahmaq дурачество aqılsızlıq дурачить aldamaq (aldarğa), aylandırmaq (aylandırırğa) дурачиться quturmaq (quturırğa) дуреть delilenmek (delilenirge), quturmaq (quturırğa) дурить aldamaq (aldarğa) дурманить aqılsızlandırmaq (aqılsızlandırırğa) дурно naçar (плохо, скверно) дурной 1. (плохой) yaman, buzuq, osal, naçar; ~ характер qılıqsızlıq; корова с дурными повадками qılıqsız sığır; 2. (глупый) ahmaq; дурная голова ayıbaş дуршлаг süzgüç дурь aqılsızlıq дуть esmek (eserge) (о ветре), üfürmek (üfürirge), ürmek (ürürge) дух 1. ruh, can; мировой ~ pardan (рел.); воспрянуть духом ruhlanmaq (ruhlanırğa); поднимать (поднять) ~ ruhlandırmaq (ruhlandırırğa); падать (упасть) духом ruhsuzlanmaq (ruhsuzlanırğa); ruhı tüsmek (tüşürge); ~ предков arwah; ◊ как на духу
Закрыть