Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 44.

44 беспрестанно üstü-üstüne беспрестанный üzlüksiz беспримерный teñsiz, teñi yoq, teñi bolmağan (bolmamış) беспристрастный tarafsız; беспристрастные историки tarafsız tarıxçılar беспричинность sebepsizlik бесприютность ewsizlik бесприютный ewsiz беспросветный umutsız беспутник buzuq беспутничать buzuqlıq etmek (eterge, qılmaq, qılırğa) беспутный baştaq беспутство buzuqlıq бессвязный başsız-ayaqsız (о мыслях, речи) бессемейный äylesiz бессердечие yüreksizlik бессердечность yüreksizlik, taşyüreklik бессердечный yüreksiz, taşyürek (букв. "камень-сердце"), taşbağır (букв. "камень- печень") бессильный küçsüz, quwwatsız, zayıf, acız бессистемный retsiz бессловесный sözsüz; tilsiz бессловестный tilsiz, sözsüz, söylemez бессмертие ölümsizlik, ölmezlik, mengilik бессмертный ölmez бессмысленно sağışsız бессмысленность manasızlıq бессмысленный manasız, sağışsız; бессмысленные слова - что свирель без звука manasız sözler - tawuşsız sıbızğı (посл.) бессмыслица safsata бесснежный qarsız, qara; бесснежная зима qara qış бессовестность uyatsızlıq, namussızlıq, wıcdansızlıq бессовестный uyatsız, namussız, wıcdansız, arsız бессодержательность manasızlıq бессодержательный manasız бессонница uyqusızlıq; у меня от бессонницы голова болит uyqusızlıqtan başım awruydı бессонно uyqusız бессонный uyqusız; бессонные ночи uyqusız geceler (tünler) бесспорно нареч. talaşsız; он, ~, хороший человек talaşsız o yaxşı kişi бесспорный qarşısız бесстрастность yüreksizlik бесстрастный yüreksiz бесстрашие qorqmazlıq бесстрашно qorquwsız, qorquwsızça бесстрашный qorquwsız, qorqmaz, batır, batır yürekli, qoş yürekli бесстыдник uyatsız бесстыдный uyatsız, yüzsüz, arsız бесстыдство uyatsızlıq бесстыжий yüzsüz, arsız бессуставный boğunsız бессчётный hesepsiz, sansız, sanawsız бестолковость başsızlıq, añsızlıq, manasızlıq бестолковый başsız, añsız бестолочь ahmaq, ağaçqulaq бесхитростный açıq fikirli бесхозяйственность başsızlıq бесцветный renksiz бесчеловечно şafqatsız бесчеловечность kişiliksizlik бесчеловечный kişiliksiz, şafqatsız, zalım бесчестность namussızlıq бесчестный namussız, wıcdansız бесчестье yüz qaralığı, masxara бесчисленно hesepsiz; ~ много hesepsiz köp бесчисленный hesepsiz, sansız, sanawsız; бесчисленное множество tümen бесшабашный deli, köñülbay, baştaq бесшумно sessiz, sessiz-ünsüz (усилит. от sessiz) бесшумный sessiz бетон betön бечева arğamçı бечёвка sicim, ip, qaytan бешбармак beşbarmaq бешенство: приходить в ~ quturmaq (quturırğa) бешмет beşmet библиотека bitiklik, kitäpxana библиотекарь bitiklikçi библиофил kitäp sewüwçi, kitäpsewer, kitäpsewen бивший urğan (urmuş) биг-бэг çuwal, dağar бидон bıdon биение uruş бизнес biznes, iş билабиальность лингв. qoş erinlik, qoş dudaqlıq билабиальный лингв. qoş erinli, qoş dudaqlı билет bilet; пригласительный ~ däwetnama билингвизм ikitillilik бинокль dürbün бинокулярный ciftközlü бинт bint
Закрыть