Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 38.

38 алеть qızıllanmaq (qızıllanırğa) алименты nafaqa алмаз almas алмазный almaslı, almastan yasalğan (yasalmış) Алматы геогр. Almatı алфавит älifbe алчно açközlik bile алчность açközlik алчный açköz, kümüşköz алый al, açıq qızıl алыча alça альбатрос зоол. albatros альбом albom альпинизм tağçılıq альпинист tağçı альтернатива almaş альчик aşıq алюминий aqtemir амбар ambar амвон рел. minber аминь ämin аморально axlaqsızça аморальность axlaqsızlıq аморальный axlaqsız ампула ampul ампутация kesip taşlaw (taşlama) ампутировать kesip taşlamaq (taşlarğa) аналог teñdeş; не имеет аналога teñdeşi yoq аналогия qıyas ананас бот. ananas анархический başbaştaq анархичный başbaştaq анархия başsızlıq ангел ferişte, melek; ~ ада zebäni английский ingiliz°; ~ язык ingiliz tili; ~ народ ingiliz xalqı англичанин ingiliz анекдот lätife анемичный kemqan анемия мед. qan azlığı, qansızlıq анестезировать cansızlandırmaq (cansızlandırırğa) аннексия basıp aluw (alma) аннулированный buzulğan (buzulmış), amaldan çıqqan (çıqmış); быть аннулированным buzulmaq (buzulırğa); amaldan çıqmaq (çıqmış) аннулировать buzmaq (buzurğa), amaldan çığarmaq (çığarırğa), küçü yoq boldurmaq (boldururğa) аннулироваться buzulmaq (buzulırğa) анти- ğayrı антигосударственный dewletke qarşı, memleket qarşı антинародный xalqqa qarşı антинаучность bilimge (fenge) qarşılıq, bilimge (fenge) xiläflik антинаучный bilimge (fenge) qarşı, bilimge (fenge) xiläf антинациональный milletke qarşı антипод qarşıayaqlı антирелигиозный dinge qarşı антисемит yahudsewmez антисемитизм yahudsewmezlik антоним qarşıdaş söz аорта анат. aórta апатичный köñülsiz, ruhsuz, salpa апатия köñülsizlik, ruhsuzlıq апельсин portağal, apelsin аплодировать alqışlamaq (alqışlarğa) аплодисменты alqış аполитичный sıyasatsız, sıyasattan çetlengen (çetlenmiş) апостол hawarıy, apostol апостроф apostrof аппарат техн. apparat аппетит: с плохим аппетитом boğazsız; приятного аппетита! aş bolsun! апрель eprel, çeçekay арбуз qarpuz аргон хим. arğon аргумент delil, ıspat; несостоятельный ~ negizsiz delil; подкреплять ~ delilni quwwatlamaq (quwatlarğa) аргументация delillew (delilleme); строить аргументацию на... delillewni (delillemeni) negizlemek (negizlerge) аргументированно negizli аргументированный negizli аргументировать delillemek (delillerge), deliller ketirmek (ketirirge), sebeplemek (sebeplerge) арена maydan; ~ борьбы küreş maydanı аренда yal, kirä арендовать yallamaq (yallarğa) арест haps арестовать qapamaq (qaparğa) аржанец бот. burunçeçek (кормовой злак) аристократ töre арифметика hesep, san bilimi арифметический hesep°; арифметическая задача hesep meselesi аркан arqan, sırtmaq армия ordu, çerik, qoşun армяк çuha
Закрыть