Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 287.

287 поворачивается tilim barmaydı; ◊ ~ мой - враг мой tilim etti; menim tilim - menim duşmanım; ◊ ~ (у него) прилип к гортани tili tutulğan; ◊ найти общий ~ tili bir; держать ~ за зубами tişten çığarmamaq (çığarmarğa) (букв. "из зубов не выпускать"); ◊ человек, не умеющий держать ~ за зубами ağızı yeñil adam; ◊ держать ~ за зубами ağızından çığarmaq (çığarırğa); ◊ распустить ~ til uzatmaq (uzatırğa) (букв. "тянуть язык"); ◊ бойкий на ~ til palwanı; tilden tiri; 2. (пленный) til; взять "языка" til almaq (alırğa) языкастый tilli языковед tilçi языковой til° языковый til°, tilden işlengen (işlenmiş) языкознание til bilimi язычник dinsiz язычок tilçik, kiçik til яичко yumurtaçıq яичник анат. yumurtalıq яичница qayğana, qowurılğan yumurta яичный yumurta°; ~ порошок yumurtanıñ unu, yumurta tozu яйла yayla яйцо yumurta; белок яйца yumurtanıñ aqı; желток яйца yumurtanıñ sarısı; нести яйца yumurtalamaq (yumurtalarğa); это ~ сварилось вкрутую bu yumurta qatı bolğan (bolmuş); салат из варёных яиц с луком soğanlı yumurta якать men dep turmaq (tururğa) якобы союз, ирон. dep, emiş, emiş dep, güyä; говорили, ~ вы уехали sizni ketken emiş dep söylegenler edi якут saxa, yaqut; якуты saxalar (yaqutlar); saxa (yaqut) xalqı яловеть qısırlamaq (qısırlarğa) яловость qısırlıq яловый qısır, subay яма çuqur январь yanwar, qaraqış янтарный kehribe° янтарь kehribe яр yar ярка зоол., с.-х. toqlu яркий açıq, ışıqlı (об источнике света); делать (сделать) ярким açıqlandırmaq (açıqlandırırğa) ярко açıq ярко-красный açıq-qızıl ярко-синий zenger яркость açıqlıq, yarıqlıq ярмарка yarmarqa, panayır ярмо qulluq яростный öpkeli ярость açuw; приводить в ~ cinlendirmek (cinlendirirge); приходить в ~ cinlenmek (cinlenirge) ярус qat, tabaqa, mertebe, qabat ярь-медянка zenger (цвет медных окислов) ясень бот. göyrüş ясно açıq, açıqça, açıq etip, belgili; ~ говорить açıq etip söylemek (söylerge); ~ видеть açıq körmek (körürge); ◊ коротко и ~! qısqa da, açıq ta!; ~, что этот вопрос быстро решён не будет belgili, bu mesele tez hal bolmaz; ~ мыслящий açıq fikirli ясновидение ırq ясность açıqlıq ясный açıq, aydın, anıq, ayan, ruwşan, çoğaq (солнечный, знойный); делать (сделать) ясным açıqlandırmaq (açıqlandırırğa); становиться (стать) ясным belirmek (belirirge) ястреб qarçığa (тетеревятник), qırğıy (перепелятник); ястреб-зайчатник tawşancıl ястреб-тетеревятник toğan ятаган qıñğır bıçaq яхонт yaqut, laal, qantaş, qızıl taş ячейка hücre, közenek ячество menmenlik ячмень arpa, arpaçıq (мед.); торговец ячменём arpaçı; поле, засеянное ячменём arpalıq ящерица keler, kesertke ящик sandıq, arçaq; выдвижной ~ tartm
Закрыть