Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 28.

28 людей.) Tek baqa alasız (Вы можете просто посмотреть.) Наречия времени Основные наречия времени ilk, ewwel indi soñ, keyin dayım, herwaqıt, herzaman, qaçanda dün, keçe bügün ertege, yarın, tañda erteñ bile, tañ- erteñ kündüz aqşam, aqşam- aqşam, keçqurun tünde, gecede прежде сейчас потом всегда вчера сегодня завтра утром днем вечером ночью İlk mında kirip çıqarmız, soñ ewge qaytarmız. Сначала мы зайдем сюда, а потом вернемся домой. Ertege balıqqa baracaqmın Завтра я пойду на рыбалку. Tünde sowuq bolmuş Ночью было холодно. Наречия места Основные наречия места mında, bu yerde, beride onda, şunda ara yaqın ıraq, uzaq ileri, alğa artqa, geri üstke, yuqarığa peske, astqa, altqa oñğa solğa здесь там близко далеко вперед назад вверх вниз направо налево Iraq ketme, sen maña kerek bolacaqsıñ. Далеко не уходи, ты мне нужен будешь. Качественные наречия yaxşı, iyi yaman, naçar tez, tezçe, ıldam aqırın, yawaş, sekin, ağır-ağır sowuq salqın ılı issi, qızğın хорошо плохо быстро медленно холодно прохладно тепло горячо Количественные наречия köp az birneçe много мало несколько
Закрыть