Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 273.

273 (tezlemiş) учащийся oquwçı, öyrençi; школа с малым контингентом учащихся azoquwçılı mektep учебник oqulıq, derslik, ders kitabı, ders bitigi; школьные учебники mektep derslikleri; учебник по арифметике hesep dersligi учебный 1. (относящийся к учёбе) ders°, oquw°; ~ год ders (oquw) yılı; 2. (тренировочный) öyrenüw (öyrenme) üçün; учебные стрельбы öyrenüw (öyrenme) üçün atuw (atma) учение öyretilüw (öyretilme) (обучение), tälım ученик oquwçı, öyrençi, şekirt (обучающийся ремеслу) ученичество oquwçılıq учесть hesepke almaq (alırğa) учёба oquw учёность bilimlilik, bilimçenlik учёный 1. сущ. alim, bilimli, bilüwçi, bilim adamı, ilimbaz; великие учёные büyük alimler; 2. (дрессированный) öyretilgen (öyretilmiş); учёная собака öyretilgen (öyretilmiş) it учёт hesep; брать на ~ hesepke almaq (alırğa) учётчик hesepçi учитель oqutuwçı, öyretüwçi, ustaz; первый ~ birinçi oqutıwçı; ~ пения yır oqutıwçısı; работать учителем oqutıwçı bolup işlemek (işlerge); спросить у учителя oqutıwçıdan soramaq (sorarğa); советоваться с учителем oqutıwçı bile keñeşmek (keñeşerge) учительница oqutuwçu xatın, oqutuwçu qız учитывать hesepke almaq (alırğa) учитываться hesepke alınmaq (alınırğa) учить öyretmek (öyretirge), oqutmaq (oqutırğa), bilim bermek (berirge); учить вместе öyretişmek (öyretişerge); не учи меня! maña aqıl öyretme! учиться öyrenmek (öyrenirge), oqumaq (oqurğa); бесплатно ~ tölewsiz oqumaq (oqurğa) учредитель tüzüwçi, negiz saluwçı, quruwçı учредить tüzmek (tüzürge), qurmaq (qururğa) учреждать tüzmek (tüzürge), qurmaq (qururğa) учтивость edep ушастый uluqulaq, ulu qulaqlı ушки кулин. aqçaçıq (квадратики из теста) ушко qulaqçıq ущелье çatlaq ущемить qıstamaq (qıstarğa) ущемлять qıstamaq (qıstarğa) ущерб zarar, zıyan; терпеть ~ zarar körmek (körürge); наносить ~ zıyanlamaq (zıyanlarğa) ущербный zıyanlı ущипнуть çimdilemek (çimdilerge) уютный rahat уяснение açıqlaw (açıqlama) уяснить açıqlamaq (açıqlarğa) (себе), uqmaq (uqurğa) уяснять açıqlamaq (açıqlarğa) (себе), uqmaq (uqurğa) Ф фабрика fábrika фазан qırğowul, sülün факт: свершившийся ~ boldu bitti фаланга boğun (сегмент) фалда arqa etek фальшивить küy buzmaq (buzurğa) (в музыке) фальшивый yalğançı, yalğan, saxta, taqma, süni, yañlış (в музыке, игре), doğru bolmağan (в музыке, игре) фальшь yalğanlıq, yalğan, iki yüzlülik (лицемерие), yañlış (в музыке) фанатизм: без фанатизма yawaş, yawaş- yawaş, yawaşça фантазёр mişikniñ sağışı tağnıñ başında (букв. "мысли кошки на вершине горы") фантазия xayal фара far фараон fırawon фарисей ikiyüzlü фарисейство ikiyüzlülik фартук öñlük, fartuq, etek (для сбора хлопка) фарфор çini, farfor фарфоровый çini, farfor фасолина qumalaq фасоль fasol, lobya фасон biçim, çeşit фатум yazmış фашист faşıst февраль fewral, boşay фейерверк feyerwerk, otsaçuw фекалии boq, tezek феминизация мед. xatınlaşuw (xatınlaşma) феномен fenömen феноменальный fenömenäl фенхель rezene, fenxel Фергана геогр. Farğona ферзь ferz
Закрыть