Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 196.

196 almaq (alırğa), oğrulap ketmek (keterge), alıp qaçmaq (qaçarğa), talamaq (talarğa) похищение oğrulıq, oğrulap aluw (alma), oğrulaw (oğrulama) похищенный oğrulanğan (oğrulanmış); быть похищенным oğrulanmaq (oğrulanırğa) похлёбка şorba, bulamaq (мучная), ügre (с крупой или лапшой) похмелье mahmurlıq похмельный mahmur поход 1. (совместное движение группы лиц с какой-н. определенной целью) yürüp ketüw (ketme), çıquw, baruw, safar; ~ в горы tağğa çıquw; 2. (излишек в весе, сумме) artıq; взвесить с походом artıq ölçmek (ölçürge) походить oxşamaq (oxşarğa) (быть похожим), benzemek (benzerge) походка yürüş; женская ~ xatınlarça yürüş похождение macara похоже emiş; ~ что meger; bolsa kerek похожий oxşaş, şekilli (на что-либо, на кого- либо); быть похожим oxşamaq (oxşarğa); benzemek (benzerge); ◊ похожие как две капли воды ikizdey (ikiz kibi) oxşaş; они похожи как две капли воды biri-birine eki tamçı suw kibi oxşaydılar похолодать: сильно ~ ayazlamaq (ayazlarğa) похороненный topraqqa tüşken (tüşmiş) похоронить topraqqa bermek (berirge) похороны canaza, yerlew, kömüw по-хорошему нар. doğrulıqça, yaxşılıqça, yaxşılıq bile; скажи ~ doğrulıqça ayt похоть şehwet похудеть cüdemek (cüderge), etten tüşmek, azmaq (azarğa) похуже yamanraq поцеловать öpmek (öpürge) поцелуй öpüş почасовой saat sanı bile почва topraq; кислая ~ acı topraq почвенный topraq почвовед topraqçı почвоведение topraqçılıq почвоведческий topraqçılıq° по-человечески adam kibi; adamça, kişilerçe; говорить ~ adam kibi söz demek почему ne üçün, nege; ~ спрашиваешь? nege soraysıñ? почернеть qararmaq (qararırğa) почесть hörmet; с почестями hörmet bile; оказывать (оказать) почести hörmetlemek (hörmetlerge) почём: ~ я знаю? men ne bileyim? почёт hörmet, izzet, şeref, qadırlılıq; пользоваться почётом hörmetlenmek (hörmetlenirge) почётный hörmetli, hörmet°, şanlı, şerefli; почётная грамота hörmet qağızı почивший ölgen (ölmüş) почин başlanğıç почитаемый hörmetli, äziz, möhterem, şanlı почитание ihtiram, hörmet etüw (etme, qıluw, qılıma), hörmetlew (hörmetleme) почитатель hörmetlewçi почитательница hörmetlewçi почитать hörmet etmek (eterge, qılmaq, qılırğa) (кого-либо), hörmetlemek (hörmetlerge) почитаться hörmetlenmek (hörmetlenirge) почка 1. böyrek (орган); 2. bür (растения) почта poçta почтение hörmet, hörmetlew (hörmetleme, hörmetleş), qadır, ihtiram, iltifät; с почтением hörmet bile; közüne (közlerine) sürtüp (проведя рукой по глазам в знак почтения); оказывать (оказать) ~ hörmet etmek (eterge, qılmaq, qılırğa); hörmetlemek (hörmetlerge); ◊ моё ~ ! salam berdik! (приветствие при встрече) почтенный hörmetli, qadırlı, möhterem, şanlı; ~ человек hörmetli adam почти 1. (но ещё не) az qaldı (qaladı); 2. (можно сказать, что) deyerlik, demek bolur ğuy, dep bolur; на место пожара прибыло ~ 10 пожарных машин yanğın yerine 10 deyerlik yanğınçı maşını kelip yetti почтительно hörmet bile; ~ поздороваться hörmet bile salam bermek (berirge) почтительность hörmetlilik, qadırlılıq, közüne (közlerine) sürtüp (проведя рукой по глазам в знак почтения) почтить hörmet etmek (eterge, qılmaq, qılırğa), hörmetlemek (hörmetlerge), qadırlamaq (qadırlarğa) почувствовать duymaq (duyurğa), sezmek (sezerge) почудиться körünmek (körünirge) почуять sezmek (sezerge) пошевелить qımıldatmaq (qımıldatırğa) пошевелиться teprenmek (teprenirge), qımıldamaq (qımıldarğa), qozğalmaq (qozğalırğa) пошевельнуться qozğalmaq (qozğalırğa) пошелохнуться qımıldamaq (qımıldarğa), qozğalmaq (qozğalırğa) пошире keñrek
Закрыть