Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 149.

149 (eterge, qılmaq, qılırğa) неуважительный 1. (непочтительный) hörmetsiz, hörmet etmegen (etmemiş, qılmağan, qılmamış); 2. (не достойный оправдания) üzürsiz неуверенность ikifikirlik неуверенный ikiköñülli, ikifikirli неувядаемый solmaz; неувядаемая красота solmaz güzellik неувядающий solmaz; ~ цветок solmaz çeçek неудача baxtsızlıq, xayırsızlıq; какая ~! amma da xayırsızlıq! неудачливость baxtsızlıq, baxtı qaralıq неудачливый baxtsız, baxtı qara неудачник baxtsız неудачный neticesiz неудобно qolaysız неудобный qolaysız, oñaysız неудобство zähmet (лишние хлопоты) неуклюжий maymaq, inekke oxşaş неуловимость tutulmazlıq неуловимый tutulmaz неумелость hünersizlik неумелый hünersiz, acız неуместно orunsız, yer yoq неуместность orunsızlıq неуместный orunsız, kereksiz неумно aqılsız-aqılsız; поступать ~ aqılsızlıq etmek (eterge) неумышленно bilmezlikten неуравновешенность qılıqsızlıq неуравновешенный (о характере человека) yeñil qılıqlı, qılıqsız неустановленный belgisiz неустрашимость qorquwsızlıq неутешительно köñülsiz неутешительный köñülsiz неуч bilimsiz, nadan нефть neft, yermay, qarayağ, yer yağı нефтяник neftçi, yermayçı, qarayağçı нехватка azlıq, eksik; ввиду нехватки воды suw azlığından неходовой: быть неходовым yüzü yoq нехороший yaxşı emes (deyil), yaman, naçar нехорошо yaxşı emes (deyil), naçar нехотя tiler-tilemez нецензурный: нецензурные слова uyatlı sözler нечаянно yañlışlıq bile, bilmezlikten нечестность namussızlıq нечестный qara yürek, qara köñlü, namussız; приобретённый (добытый) нечестным путём haram нечёткий donuq нечистоты boq, tezek нечистый haram; ◊ на руку нечист qolu taza deyil (emes) нечто bir närsä нещадный ayawsız (ayamasız) неэнергичный ğayratsız неядовитый zähärsiz неяркий küñgürt (о цвете) неясность tumanlılıq, añlaşılmazlıq неясный añlaşılmaz, tumanlı (о мыслях), belgisiz (неопределённый), donuq (как бы виднеющийся сквозь воду); нечто неясное barıq; ~ силуэт barıq; неясное выражение tumanlı söz; неясное дело añlaşılmaz iş; ~ ответ añlaşılmaz cawap; делать неясным qaranğılatmaq (qaranğılatırğa) нёбо анат. tañlay, tamaq ни: ◊ ~ с того ~ с сего sebepsiz; ~ в коем случае asla; ~ за что asla нива tarla, ekinlik нигде eçqayda, eçbir yerde ниже 1. нареч. tübünde; считать ~ себя kemsinmek (kemsinirge); 2. прилаг. сравн. степ. töbenrek нижний 1. alt, ast, töbengi; нижняя часть alt; ast; 2. об одежде içki; нижнее бельё içki kiyim низ tüp, alt, ast, pes низвергаться qulamaq (qularğa) низвергнуться qulamaq (qularğa) низвести tüşürmek (tüşürirge) низводить tüşürmek (tüşürirge) низина oy низкий 1. (невысокий) pes, alçaq; низкого роста boyu pes, alçaq boylu; ~ дом pes ew; низкие чёрные тучи alçaq qara bulutlar; 2. (небольшой) töben, töbengi; 3. (подлый) namussız, adamsız, pes, alçaq, yaman; ~ поступок yaman qılıq; 4. (о голосе) qalın; ~ голос qalın ses, qalın tawuş, töben tawuş; 5. (по качеству) pes, töben; ~ уровень töben derece; 6. (ниже требуемого, недостаточный) kem низко pes низкорослый boysuz, qısqaboylu, pesboylu низовой никак asla никакой eçbir никелирование nikellew (nikelleme, nikelleş) никелированный nikellengen (nikellenmiş), nikelli
Закрыть