Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 133.

133 мощь quwwat, qudrat, küçlülik, küç-hal, erk, ciger моя menim мрак qaranğılıq мрамор mermer мрачный qaranğı мститель öç aluwçı; народные мстители xalq üçün öç aluwçılar мстительность öç aluwçılıq мстить öç almaq (alırğa); ~ врагу duşmandan öç almaq (alırğa); ~ друг другу kekleşmek (kekleşerge) мудрец bilüwçi, aqıllı kişı (adam), bilimli kişi (adam), danışman мудрёный qıyın (сложный, трудный), çetin мудрость aqıllılıq, hikmet мудрый aqıllı, bilüwçi, yaşlı başlı, danışman, hikmetli; мудрое изречение hikmet муж er; в доме мужа er ewinde; молодой ~ küyew; ~ старшей сестры yezne мужать yigitleşmek (yigitleşirge) мужественно yigitçe, erçe мужественный batır мужество erlik, yigitlik; проявлять (проявить) ~ erlik etmek (eterge, qılmaq, qılırğa); yigitlik etmek (eterge, qılmaq, qılırğa); пусть ~ тебя не покинет yigitlik sende qalsın мужичок kişiçik мужчина er, er kişi музыка müzik музыкальность ähendeşlik (мелодичность) музыкант qobuzçı мука́ un; костная ~ süyük unu; посыпать мукой unlamaq (unlarğa); обвалять в муке unlamaq (unlarğa); пачкать (испачкать) мукой unlamaq (unlarğa); обвалять рыбу в муке balıqnı unlamaq (unlarğa); испачкать брюки мукой şalwarnı unlamaq (unlarğa) му́ка azap, cafa мукомол unçu, deyirmençi, deyirmen işçisi мукомольня deyirmenxana мул qatır мулла molla мульча mulça муравей qumursqa, qarınca мурлыкать mırıldamaq (mırıldarga), mırlamaq (mırlarğa) мускус misk, yupar мусор çöp мусульманин musulman мусульманский musulman мутить bulamaq (bularğa) мутный donuq (как бы невидящий) мутовка 1. pişkek (венчик, взбивалка); 2. boğun (бот. группа листьев, ветвей, отходящих на одном уровне от осевого органа растения) мутовчатый boğunlı (бот.) муфтий müfti муха çibin, sinek мухомор çibin mantarı мучение azap, azar, dert, cafa, maşaqqat мучитель azaplawçı мучительно azap bile мучить azaplamaq (azaplarğa), yürekke tüsmek (tüşerge) (о боли, холоде, голоде) мучиться azap çekmek (çekerge), qıynalmaq (qıynalırğa) мучной unº, unlu; мучные изделия xamur owqat, xamur aşları, xamur azıqları, xamur tatlıları мушмула muşmula, döngel муэдзин azançı, müezzin мчаться yelmek (yelirge), çapmaq (çaparğa); ~ рысью (во весь опор) yelmek (yelirge) мщение öç aluw (alma) (действие) мы biz; без нас bizsiz мылить sabunlamaq (sabunlarğa), sabunlatmaq (sabunlatırğa) мылиться sabunlanmaq (sabunlanırğa) мыло sabun; изготовление мыла sabunçılıq; туалетное ~ iyisli sabun мыловар sabunçı мыловарение sabunçılıq мыльный sabun°, sabunlı; мыльная вода sabunlı suw; мыльные руки sabunlı eller (кисти); мыльная пена sabun köpügi; мыльное дерево sabun ağaçı (бот.); ~ корень yersabun, sabun tamarı, sabunot, şaw (бот.) мыльнянка бот. şaw, sabunot, sabun tamarı, yersabun мыс burun мысленно oylap, oy tutup, oy bile, özü-özüne мысленный oydağı, oyda bar мыслимый boluwğa da mümkün, bolup da qalan; мыслимое ли это дело! bu aqılğa bolup da qalan iş emes gü! мыслитель fikir adamı, oyçu мыслить oylamaq (oylarğa), fikirlemek (fikirlerge), fikirleşmek (fikirleşerge), sağış etmek (eterge), sağışlamaq (sağışlarğa) мыслиться oyuna kelmek (kelirge), oylanılmaq (oylanılırğa) мысль oy, sağış, fikir, köñül; человек с недобрыми мыслями buzuq oylu adam; схожие мысли ikiz oy; держать в мыслях
Закрыть