Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 120.

120 Л лабиализация лингв. dudaqlaw (dudaqlama) лабиализованный лингв. dudaqlanğan (dudaqlanmış) лабиализовать лингв. dudaqlamaq (dudaqlarğa) лабиальный лингв. dudaq°; ~ звук dudaq sesi лаваш lawaş лавка 1. kibit (небольшой магазин); taxta (скамья) лавр defne, lawır лад birköñüllik, ep; пойти на ~ yaxşılanmaq (yaxşılanırğa); дело пошло на ~ iş yaxşılandı ладком нареч. razılıq bile, yaxşılıq bile, dostçasına ладно xayır (пусть будет так), yaraydı (идёт, хорошо); ~, будь что будет xayır, ne bolsa bolsun; ~ скроенный puxta (о человеке) ладный: быть ладным kelişmek (kelişerge), yaraşmaq (yaraşırğa) ладонь aya ладошка ayaçıq лазейка teşik, çıqış yolu (выход из положения) лазоревый zenger лазурный zenger лазутчик casus лакомство şirinlik лаконично azdan-köpten лаконичный azsözlü лампа çıraq, lampa лампада kändil ланита уст. yanaq лантан хим. lantan лапать qarmamaq (qarmarğa), qarmalamaq (qarmalarğa) лапоть çarıq; лапти çarıq ларец sandıq ларчик qutu, arça ласка 1. зоол. gelincik; 2. naz ласкать sıypamaq (sıyparğa) (рукой) ласковость yumşaqlıq ласковый yüzü açıq (букв. "у него открытое лицо") лассо sırtmaq ласт yüzgüç, last (спортивное обмундирование) ластоногий ayağı yüzgüçli ласточка qarlağaç латать yamamaq (yamarğa) латунь cez латы sawut, quyaq латынь Latın tili лачуга alaçıq лаять ürmek (ürürge), hawlamaq (hawlarğa) лгать yalğan aytmaq (aytırğa), yalğan demek (deyerge) лгун yalğançı; он не лгун o yalğançı emes (deyil) лебеда alabuta лебедь aqquş лебёдушка: плывёт как ~ (в танце) ayağı yerge teymeydi лев arslan; морской ~ deniz arslanı; свойства (характерные черты) льва arslanlıq; поступать как ~ arslanlıq etmek (eterge); снабжённый изображением льва arslanlı левак solçu (сторонник крайне левых взглядов) левацкий solçu левачество полит. solçulıq левее solça; взять ~ solça almaq (alırğa) леветь sollanmaq (sollanırğa) (становиться более левым по своим политическим взглядам) левизна solluq (левое направление в общественно-политических взглядах) левкой бот. şabboy левоцентристский ortasol левша solqollu левые сущ. полит. sollar левый sol; левая нога sol ayaq; придерживаться (держаться) левых взглядов sol ketmek (keterge); удар левой sol yumruq (в боксе); по левую сторону от нас solumızda легализовать qanunlaştırmaq (qanunlaştırırğa) легализоваться qanunlaşmaq (qanunlaşırğa) легенда riwäyet, efsäne легко yeñil, qolay (удобно, сподручно); ~ и быстро yeñil-yeñil легкокрылый yeñilqanatlı легкомысленность yelbaşlıq легкомысленный yeñil sağışlı, yeñil qılıqlı, her oylu, yelbaş легкомыслие yeñillik легонечко yeñil-yeñil легонько yeñil-yeñil легчайший eñ yeñil легчать yeñillemek (yeñillerge), yeñilleşmek (yeñilleşerge) легче yeñilrek; стать (становиться) ~ yeñillemek (yeñillerge) леденеть buzlanmaq (buzlanırğa), buzlamaq (buzlarğa)
Закрыть