Öztürk tili - Язык Озьтюрк. В.А. Миреев. – Шымкент, 2023. – 300 с. Страница 109.

109 кажись meger Казань геогр. Qazan казаться körünmek (körünirge) (чудиться, мерещиться), sağışlanmaq (sağışlanırğa) (кем-либо); дорога кажется длинной yol uzun körünedi; ~ неправдой (ложью) yalğan körünmek (körünerge); ~ малым (недостаточным) azsınmaq (azsınırğa); кажется bolsa kerek (вводное слово) казах qazaq казахский qazaq°; ~ язык qazaq tili каземат qazamat казино qumarxana, oyun ewi казна xazna казнить cazalap öldürmek (öldürirge) кайма köbä как 1. нареч. вопрос. qanday (каким образом?); ~ поживаете? (~ дела?) ne bar, ne yoq?; ~ раз çaq (наречное выражение); 3. союз kibi (подобно, будто, едва); ~ я menim kibi; ~ этот bunuñ kibi; ~ и kibi; ~ будто güyä; ~ бы güyä; ~ только его увидит - убегает onı körgeni kibi, qaçadı; ~ друг советую bir dost kibi keñeş beremin; ~ раз сегодня naq bügün; ~ раз перед домом растёт черёмуха naq ew qarşısında şumurt ösedi какать прост. sıçmaq (şıçarğa) каков qay какой qay, qanday; какая книга? qanday kitäp?; какая работа? qanday iş? кал boq, tezek, qıy калека mayıp, saqat, yarımcan календарь täkwim, qalandar, küntizme калина бот. balan калить köydürmek (köydürirge) калиться qızmaq (qızarğa) каллиграф xattat каллиграфия xattatlıq кальмар зоол. qalmar кальцинация хим. suwsuzlaştıruw (suwsuzlaştırma) кальцинирование хим. suwsuzlaştıruw (suwsuzlaştırma) кальцинированный хим. suwsuzlaştırılğan (suwsuzlaştırılmış) кальцинировать хим. suwsuzlaştırmaq (suwsuzlaştırırğa) камедь sağız каменеть taşlanmaq (taşlanırğa) каменистый 1. taşlı; каменистая земля taşlı yer; 2. taşlıq; каменистое место taşlıq; каменистая дорога taşlıq bir yol каменный taşº, taşlı; ◊ каменное сердце taşyürek каменотёс taşçı; профессия каменотёса taşçılıq каменоугольный taşkömür° каменщик taşçı; работа (занятие) каменщика taşçılıq камень taş; тяжёлый как камень taş kibi ağır; ◊ упасть камнем taştay (taş kibi) tüşmek (tüserge); ◊ не оставить камня на камне yer bile tekislemek (tekislerge); yer bile bir etmek (eterge); taş üstünde taş qaldırmamaq; лунный ~ şişir, ay taşı; ~, нейтрализующий действие яда urumday камешек taşçıq, qumalaq (круглый) камзол qamzol камка (шёлковая ткань) qamha камнерез taşçı камча qamçı камыш qamış, saz, qoğa (куга, рогоз широколистный); сочленение (узел) на стебле камыша dañal канава xendek канарейка qanarya, sarı bülbül канат arqan, arğamçı кандалы buğaw канделябр şamdan кандидат namzot кандидатура namzot каникулы tätil, känikül, azat künler канитель awara канон qanun канонизация qanunlaşuw (qanunlaşma) канонизировать äzizlikke çığarmaq (çığarırğa) канонизироваться qanunlaşmaq (qanunlaşırğa) канонический qanunlaşqan (qanunlaşmış) канталупа бот. xoçunaq (мускусная дыня, небольшая и душистая) кануть: как в воду ~ suwğa urmaq (ururğa); qaytmaz bolmaq (bolurğa); ~ в вечность qaytmaz bolmaq (bolurğa); ~ в Лету qaytmaz bolmaq (bolurğa) канцелярия qalam otası, qalamxana, yazıxana канцелярский: канцелярские принадлежности qalam-qağız капать tammaq (tamırğa), tamçılamaq (tamçılarğa), sızmaq (sızarğa); дождик капает yamurçıq tamçılaydı капе́ль (падающие капли) tamçılar капельница tamçılıq капельный tamçı° капилляр käpillär
Закрыть