Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 98.

йек!.. — тип кабатлай -кабатлай уны у? артынан Ьейрэне.

Мечик тагы ыскынды, yFa с а к кына hyFbin ебэрмэне.

Варя: — "Кай?а бараЬьщ Ьин?.. Тукта!.. — тип кыскырып, унын, артынан китте.

Ш ул вакыт арастар араЬынан Чиж атылып килеп сы к ­ ты. Варя бер я к к а ташланды Ьэм, шишмэ аркыры Ьике- реп, ерек агастары араЬына инеп юиалды.

Чиж, Мечик янына йугереп килеп: — Нимэ — бирелмэнеме ни? — тип Ьораны. — Ярар, бэлки, минец бэхет булыр! — Ул кулы менэн ботона ша- пылдатып Ьукты ла Варя артынан йугерзе...

Закрыть