Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 38.

рен генэ кешнэп жуй^ы. Морозка жарандыла атыньщ 1каты ялынан тотоп, уны Ьарайзан тышжа тартты.

Мишка еуеш моронон Морозканын, муйынына курэлэто килтереп торткэс, Морозка унын, башын этеп ебэрзе: — 'Кара Ьин уны, нисек шатлапган! Азып-тузырьа гы- на белэЬен, э яуап бирергэ булЬа — уныЬы мицэ жала...

Закрыть