Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 151.

— Эс, сукынып китЬен!— тип кыскырды. — Э-эх, инэ- Ьен... донъяЬын... лэхет тактаЬын... БетЬэк, бергэ бетэбед!

Мечик, кунэ барып: — Тик бер ад гына, зинЬар есен, мин эсмэйем би т...— тине.

Ул бер нисэ йотом эсте. Морозка, гармунын яцгыратып, кар л ы к к ан тауыш менэн йырлап ебэрде, егеттэр йырды ку- тэреп алды.

Егеттэрдец береЬе, Мечикты култы клап: — Эйдэ беддец менэн, — тине лэ иденэ килгэн бер йыр йоратын танауы эсенэн Ьудды: — «...Мин йэ-шэй-мен был... был...» — Ьэм кырылмаган яцагы менэн Мечикка Ьы- йынды.

Улар шаярып, абына-Ьеренэ, эттэрде куркытып, уддэ- рен, тугандарын, якындарын, йондоддардан баш ка карац- гы сатыр тедле куренгэн куккэ саклы бетэ ошо гэделЬед, михнэтле донъяны кэЬэрлэй-кэЬэрлэй, урам буйлап кит- телэр...

Закрыть